O Duszpasterstwie Rodzin

Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin towarzyszy i wspomaga rodziny na każdym etapie ich rozwoju – począwszy od przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa, przez poradnictwo małżeńsko-rodzinne, aż do ruchów i wspólnot towarzyszących małżonkom przez całe życie.