Diecezjalne Studium Życia Rodzinnego

Diecezjalne Studium Życia Rodzinnego to droga lepszego zrozumienia czym jest miłość małżeństwo i rodzina. To szkoła doradców życia rodzinnego i apostołów Bożej prawdy o życiu i miłości.